DAHA İYİ BİR YAŞAM VE KARİYER İÇİN WOL

sebnem_maierBaşta Almanya olmak üzere, 46 ülkede bir akım halinde yayılan ve hem bireylerin, hem de şirketlerin başarıyla uyguladıkları metodun Türkiye’de henüz çok bilinmediğini düşündüğümde, bunu değiştirme vaktinin geldiğini anladım.

Working Out Loud nedir?

Working Out Loud (WOL), bir hedefe erişmek, bir beceri geliştirmek ya da yeni bir konuda uzmanlık kazanmak istediğinizde, size yardımcı olacak ilişkiler kurabilme yoludur. Bir iletişim ağı kurar, hedefinize ulaşmak üzere konunuz üzerinde çalışır ve görünür olmanızı sağlayacak tecrübelerinizi ortaya koyarak, zaman içinde ilişkilere yatırım yaparsınız.

1_cQ-kYFsm22ODIvR2MTr_lQYeni bir çevreye girmek, yeni bir beceri geliştirmek, değişmek çoğumuz için kolay bir süreç değildir. WOL’da, bu süreçte yalnız kalmazsınız. 4-5 kişiden, bir çember oluşturarak, birbirinizi hedeflerinize ulaşmak üzere destekler, rehberlik eder ve düzenli olarak iletişim kurarsınız.  Çember görüşmelerine katılım ve paylaşımlarınız, karşılıklı güven ve gittikçe derinleşen  “alakalı olmak” duygusu oluşturarak , işbirliği ve birlikte çalışabilme şansını arttırır. Bir yandan da iletişim ağınıza aldığınız kişilerle bağlantıya geçerken; daha çok insana, bilgiye ve size yardımcı olabilecek fırsatlara erişiminiz artar. Böylece daha etkin olursunuz. İçinde manalı ilişkilerin olduğu ve genişletilmiş bir iletişim ağı; yetkinlik, kontrolde ve bağlantıda olma hissinizi arttırarak, kendinizi daha iyi hissetmenize de yardım eder. Ne istediğiniz ve diğer insanlara neler verebileceğiniz konusunda kesinlikle daha çok şey öğrenip, deneyimlersiniz. Bütün bunlar ise, kişilerin motivasyonunu arttırırken,
organizasyonun da daha çevik, yaratıcı ve işbirliği içinde olmasına yol açar.

WOL’ün  5 ana temeli bulunur:
– Güçlü ilişkiler kurma
– Açık görüşlü olma
– Yapılan işin, ilginin, bilginin paylaşılması
– Cömertlik
– Hedefe yönelik keşif

Bu metodun amacı, bireylerin belirledikleri hedefe ulaşma yolunda, kendilerini geliştirmeleri yönünde. Kurulan WOL çemberinin katılımcıları, oniki haftalık süre boyunca, haftada bir saat buluşarak, metodun yaratıcısı John Stepper`in oluşturduğu rehberin doğrultusunda ilerlerler.  Bu süreçte bir kişinin gelişim hızı, kendi başına olabileceğine oranla daha hızlı oluyor. Aynı zamanda WOL bu süreçte alışkanlıkların  değiştirilmesine de yardımcı oluyor. İşte şirketlerin faydalandıkları çok önemli bir unsur da WOL’ün, çalışanların alışkanlıklarını ve zihniyetlerini geliştirmelerini desteklemesi.

WOL’ü geliştiren John Stepper, 2008 yılı Ocak ayında, New York’da, bir Alman Bankası’nda çalışırken, yöneticisinden, kendi çalıştığı bölümün de içinde bulunduğu bir organizasyonel değişikliğe gidileceğini ve kendine yeni bir rol bulması gerektiğini öğreniyor. Bu durum John’a aslında hayatının kontrolünün kendi elinde olmadığının farkına varmasını sağlıyor. Bu farkındalık ve aldığı eğitimler, banka içinde yeni oluşmaya başlayan sosyal medya platformunu da kullanarak yaptığı paylaşımların, bir çok kişiden geribildirimler alması, onu metodun ilk temelleri üzerinde düşünmeye ve zamanla WOL’ü şekillendirmesine olanak sağlıyor.

Ben John ile 2016 yılında, Bosch içindeki bir organizasyonda tanışma fırsatını yakaladı. O yıl John, 2015’te yazdığı Working Out Loud adli kitabının başlığını taşıyan  konferans için Almanya’ya gelmiş ve bizim şirkette çalışan yaklaşık 200 kişilik çalışan topluluğuna metodu anlatmıştı. WOL’ü öğrenmek ve uygulamak için büyük bir motivasyon vardı konferansta.

Almanya’da WOL’ü kullanan, şirket içinde yayılmasına, tüm çalışanlar tarafından uygulanmasına olanak sağlayan ilk kurum  olan Bosch’un ardından Siemens, BMW, Daimler, Audi, Deutsche Telekom, ZF gibi diğer büyük şirketler de metodun sistematik kullanımını destekleyenler arasına girdi.

Artık Türkiye’de WOL’ün zamanı gelmemiş mi sizce?

Biz de Türkiye’nin ilk şirketler arası çemberini kurduk ve oniki haftalık çalışmamızı sürdürüyoruz.  Moderatörlüğünü benim üstlendiğim çemberin katılımcıları o kadar motive ki, çember rehberlerinin Türkçe’ye çevrilmesi için de kolları sıvadılar. İşte Türkiye’nin ilk WOL çemberi:

WOL

Soldan sağa: Headline Kurucusu Arzu Pınar Demirel, Badenoch & Clark Yetenek Müdür Aslı Güngör, Alimex Alüminyum Genel Müdürü Galip Arbak, PPG İnsan Kaynakları Direktörü Nurhayat Ulucan ve ben

Şebnem Maier
Bosch Otomotiv Satın Alma-Müşteri Projeleri Grup Lideri & WOL Mentörü

Kaynak: http://workingoutloud.com

Yorum yap