SOSYAL DEĞİŞİM VE KAPSAYICILIK İÇİN MENTORLUK

Aramızda bir bağ olduğunu hissediyorum. Onlara  pozitif bir yaşam biçimi için rehberlik yapmam
sadece toplumu daha iyi bir yer haline getirmiyor. Kendimi de iyi hissettiriyor.

İş hayatında başarılı olmuş kişilerin çoğu mentorlarının etkisinden bahseder. Geçmişte sadece üst düzey yöneticilerin, soyluların, devlet adamlarının ulaşabileceği mentorlarla çalışmak günümüzde ise herkes için mümkün. Gönüllülük esasına göre yürütülen çeşitli programlarda, alanlarında çok başarılı mentorlar bilgilerini, tecrübelerini ve vizyonlarını herhangi bir ücret beklemeden mentilerle paylaşıyorlar. Yönünü bulmaya çalışan bir gence rehberlik ediyor, kimi zaman çalışmaya ara vermiş bir kadının yeniden iş hayatına dönmesine destek veriyor, kimi zaman da bir sosyal girişimcinin işlerini daha sistemli yürütmesini sağlıyorlar.

Birleşmiş Milletler bu yılın Dünya Gönüllüler Günü temasını ‘‘Kapsayıcı Bir Gelecek İçin Gönüllülük’’ olarak belirledi ve sürdürülebilir kalkınma için küresel amaçların 10.’su olan Eşitsizliklerin Azaltılması’na dikkat çekti. Küresel amaçların vaat ettiği dönüşüme ulaşmanın insanları güçlendirmeye, kapsayıcılığa ve eşitliğe bağlı olduğunu vurguladı. Bilgisini ve deneyimini paylaşan, insanların gelişimine katkıda bulunan, ilham veren, üstelik bunu gönüllü bir şekilde herhangi bir ücret beklemeden yapan  mentorların, eşitsizliklerin azaltılması ve kapsayıcı bir gelecekte önemli bir rolü ve etkisi bulunuyor.

Mentorlar rol modeli olarak mentilerinin ufkunu açıyor,  yeni beceriler geliştirmelerini, değerlerini şekillendirmelerini, sorumluluk üstlenmelerini, yeni bir perspektif kazanmalarını sağlıyorlar. Kendilerine inanmaları, geleceğe umutla bakmaları, düş kurmaları, harekete geçmeleri için cesaretlendiriyorlar.

Mentorluk sosyal kapsayıcılıkta gelişme kaydetmek açısından oldukça etkili bir yöntem. Tek başına önyargıların farkına varılması daha zorken, bir mentorun desteğiyle ‘‘ben ve öteki’’ ayrımına yol açan, insanı dar bir alana ve çevreye hapseden inançları, kalıpları ve düşünceleri dönüştürmek mümkün olabiliyor. Objektif olmayı ve rasyonel karar almayı engelleyen 188 bilişsel ön yargı ve psikolojik eğilimin tespit edildiği de göz önünde bulundurulduğunda, bir mentorun tarafsız yaklaşımının önemi daha da iyi anlaşılıyor.

Gençlere, benim sahip olduğum şansları
verebilmek için mentorluk  yapıyorum.

Gönüllü Çalışanlar Sosyal Girişimcilerin Yanında

Günümüzde çalışanlar, şirketlerin çevre, toplum ve sosyal sorunlara çözüm üretmesini önemsiyor. Özellikle de kendilerinin de çözümün parçası olmalarını anlamlı buluyorlar. Sosyal girişimciler ya da sivil toplum kuruluşlarıyla gerçekleştirilen probono ve yetkinlik bazlı çalışan gönüllülüğü bunu sağlıyor.

Örneğin amacı dünyadaki sorunlara sürdürülebilir ve kalıcı çözümler getirmek olan sosyal girişimcileri destekleyen Ashoka ve JP Morgan birlikte bir mentorluk programı yürütüyor. Uluslararası bir yatırım bankası olan JP Morgan’ın çalışanları, Ashoka’nın destek verdiği sosyal girişimcilere gönüllü olarak mentorluk veriyor. Sosyal girişimciler, dünyayı daha iyi bir yer haline getirirken ağırlıklı olarak amaçlarına ve sosyal etkiye odaklansalar da, ticari stratejilere hakim olmaları ve farklı paydaşlar arasında işbirliği sağlamaları da gerekiyor. JP Morgan çalışanları, mentorlukla, sosyal girişimcilerin en zorlu konulara çözüm bulmalarına, yatırımcıları anlamalarına, etkilerini büyütmelerine ve toplumu daha ileriye götürmelerine destek veriyorlar. Programın geri dönüşlerinden de memnunlar. Mentorluk alan sosyal girişimcilerin yüzde 50’si, ilk üç ayın sonunda, finansal sürdürülebilirlikle ilgili güvenlerinin artığını, yüzde 70’i finansal model ya da iş stratejisi üzerine çalışabildiğini belirtiyor.

Mentorluk ufkumu genişletti. Kendi becerilerimi ve bilgimi geliştirirken,
bir sosyal girişimciye de yardım edebiliyorum.

Mentorlar, gönüllü olarak destek verdikleri programlar ve mentileri aracılığıyla dünyanın önemli sorunlarına çözüm sunulmasına katkıda bulunuyorlar. Dünyamızın içinde bulunduğu durum, herkesin kollarını sıvamasını, işe koyulmasını ve çözümün birer parçası olmasını gerektiriyor. Mentorluk bu bağlamda, özellikle yetkinlik sahibi ve sorumluluk almaya hazır kişiler için etkili bir yöntem. Üstelik bir insanın hayatına dokunmak, gelişimine destek vermek ve yön göstermek hayatı da anlamlı kılıyor. Mentorluk sadece mentileri değil, her iki tarafı da dönüştürüyor, yeni bir perspektif kazandırıyor.

Birisine mentorluk yapmanın hassas dengesi, onu kendi imajınızda yaratmak değil,  ona kendini yaratma fırsatı vermektir.

Steven Spielberg

 


Yazı, Headline ve Avrupa Yönderlik ve Koçluk Derneği’nin (EMCC) birlikte
hazırladığı Gönüllüler İçin Mentorluk Rehberi’nden alınmıştır. Devamını
okumak ve rehberi yüklemek için lütfen tıklayınız.

 

 

 

 

 

Leave a comment