GLOBAL KAPSAYICILIK VE ÇEŞİTLİLİK FORUMU’NDAN İZLENİMLER

Öykü Api,  Metlife UAE İnsan Kaynakları, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Şampiyonu

Metlife UAE’nin Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Şampiyonu Öykü Api, 28-29 Ocak’ta, Londra’da düzenlenen Global Çeşitlilik ve Kapsayıcılık (Ç&K) Forumu’na katıldı. Forumdan izlenimlerini ve dünyadaki Ç&K trendlerini bloğumuz için kaleme aldı. Kendisine teşekkür ederiz.

”Geçtiğimiz hafta Londra’da düzenlenen ve dünyanın dört bir tarafından gelen beş yüzden fazla katılımcıya ev sahipliği yapan Global Kapsayıcılık ve Çeşitlilik Forumu’na katılma şansını yakaladım. Etkinliğin başlı başına farklı kültürleri, jenerasyonları ve deneyimleri bir araya getiren bir platform olmasının yanında, tartışılan konuların ve çıkarılan ev ödevlerinin dünya çeşitlilik gündemi bakımından olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyorum.

Forum’da en çok tartışılan konuların başında kapsayıcılık ve çeşitlilik alanında yürütülen çalışmaların, Birleşmiş Milletler’in 2030 yılına kadar tamamlanmasını planladığı sürdürülebilirlik amaçları ile paralel olarak yürütülmesi geliyordu. Kısaca hatırlatmak gerekirse Birleşmiş Milletler, dünyadaki üç temel konu başlığına çözüm getirmek için (ki bunlar iklim değişiklerine ilişkin önlemler – yoksullukla mücadele – eşitlik ve adalet sağlama) 17 küresel amaç üzerinde anlaşma sağlamıştı. Şüphesiz buradaki asıl hedef kamu veya politik çevreler tarafından belirlenen bu amaçların, özel sektör tarafından da desteklenerek daha geniş ve daha ölçülebilir bir etki yaratması. Detaylı olarak incelendiğinde sürdürülebilir bir toplumun temelinde tabiki nitelikli eğitim, sağlıklı bir iş – yaşam dengesi ve bununla birlikte toplumsal cinsiyet ve çalışma hayatında eşitlik (işe alım-ücret-terfi) olduğu kaçınılmaz. Bu açıdan aslında herbir amacın birbiri ile ne kadar bağlantılı ve sürdürülebilir bir eko-sistem yaratılması adına ne kadar gerekli olduğu da ortada.

Forum kapsamında ele alınan kayda değer konu başlıklarından biri diğeri de data yönetimi idi. Gerçekten de şirketler bir şekilde kapsayıcılık ve çeşitlilik alanında türlü türlü aktiviteler yapmalarına rağmen, bu aksiyonların hedef aldıkları kitlenin ihtiyaçlarına ne kadar hitap ettiğinin iyi araştırılması ve yine benzer şekilde alınan aksiyonların çıktılarına ilişkin de detaylı analizler yapılması önem taşıyor.

Bu noktada Über’in Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’dan sorumlu Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Yöneticisi Raashi Sikka tarafından yapılan sunumda, şirket bünyesinde başlattıkları “Küresel Kimlik Kampanyası” ile çalışanlarının ihtiyaçlarını daha iyi anlamaya odaklandıkları, aynı zamanda bu kampanya sayesinde çalışma arkadaşlarının gizli yeteneklerini farkettikleri ve herkesin iş yerinde yüzde yüz “kendisi gibi” var olabileceği ortamlar yaratmaya çalıştıkları ve bu çalışamanın üretkenliğe pozitif katkı sağladığı belirtildi.

Yine Coca Cola İngiltere CEO’su Leendert Den Hollander tarafından yürütülen panelde şirketlerin birçeşitlilik stratejisi olamayacağı, çünkü stratejinin sorgulanabilir ve değişebilir olduğu, oysa her anlamda “başarılı” addedilen şirketlerin çeşitliliği bir felsefe olarak gördükleri ve bütün aksiyonlarında ve kararlarında bu felsefeyi içselleştirerek harekete geçtikleri ifade edildi.

Son olarak IKEA Küresel Eşitlik, Kapsayıcılık ve Çeşitlilik Lideri Sari Brody, LGBTQ+ konusunda hukuki düzenlemesi olmayan ülkelerde yürüttükleri faaliyetlere ve aktivizmin özellikle kurumsal şirketler tarafından desteklendiği takdirde ne denli önemli sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.

Kendi adıma 2014 yılından bu yana süre gelen gelişmelere bakarak “çeşitliliğin” artık gerçekten de hem kamu hem de özel sektör için bir gündem maddesi olduğunu, ancak hem bireyler, hem şirketler, hem de toplumlar olarak bu gündem doğrultusunda çok daha sistemik ve planlı hareket etmemizin hepimize daha hızlı ve daha verimli sonuçlar getireceğini düşünüyorum. Bu sayede, bu amaç için yürütülen faaliyetlerin yapılacaklar listesinde sıradan bir madde ya da birbirini tekrar eden ama sonuç getirmeyen aktiviteler olmaktan çıkacağını ve çok daha anlamlı bir sistem ve yaşam inşa etmeye yönelik insiyatifler haline dönüşeceğini umut ediyorum.”

Öykü Api

Leave a comment