TÜRKİYE ETKİ KONSEYİ KURULUYOR

Arzu Pınar Demirel, IMPACT2030 Bölgesel Sesi & Headline Diversity Kurucusu

Şirketler çalışanlarının becerilerini, deneyimini ve yaratıcılığını iyiliğin bir gücü olarak harekete geçirdiğinde, dünyayı değiştirebilirler.

Birleşmiş Milletler’in Kurucu Paydaşı olduğu IMPACT2030, özel sektör liderliğinde, çalışan gönüllülüğü alanında global bir girişim. IMPACT2030, şirketlerin değişen dünyamızın ihtiyaçlarında önemli bir rolü olduğuna inanılarak, 17. küresel amaç olan ‘‘Hedefler İçin Ortaklıklar’’dan yola çıkarak kuruldu. IMPACT2030, küresel amaçlara ulaşmak üzere, özel sektörün en önemli kaynağı olan çalışanlarını harekete geçiriyor. IMPACT2030’ın ortağı olan şirketlerin 5 milyonun üzerindeki çalışanı kadın ve kız çocuklarını güçlendirmekten, eşitsizliklerin azaltılmasına küresel amaçları gerçekleştirmek ve daha iyi bir gelecek için gönüllü oluyorlar.

Değişimin anahtarı işbirliği ve odaklanma

Küresel amaçlar oldukça iddialı. Bugün yüzyüze olduğumuz, çözülemez gibi görünen, dünyanın en büyük sorunlarını, örneğin yoksulluğu bitirmek, küresel iklim değişikliğini azaltmak gibi,  çözmek yeni bir yaklaşım ve değişim gerektiriyor. Ancak ne kadar zor görünürse, görünsün çözüm gerçekten imkansız mı? Tek bir şirketin, ya da sektörün üstesinden gelemeyeceği kadar büyük olsa da, ya tüm insanlar birleşirse? Değişimin anahtarı işbirliği. Endüstriler arası, sektörler arası, çemberi daha da genişletirsek kamu, sivil toplumu da katarak, birlikte kolektif bir hareketle anlamlı ve ölçülebilir bir etki yaratabiliriz.

IMPACT2030 bu işbirliği ortamını sağlamak amacıyla, dünyanın ana bölgelerinde Etki Konseyleri kuruyor. Türkiye Etki Konseyi’nin kurulduğu ilk 7 ülke arasında. ABD, Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri, Portekiz, Avustralya, Yeni Zelanda ve Türkiye’de kuruldu, diğer ülkelerde hazırlıkları devam ediyor.

Bölgesel Etki Konseyleri özel sektör, BM, kamu, akademi ve sivil sektör temsilcilerini, bir küresel amaca odaklanmak  üzere bir araya getiriyor. Her Bölgesel Etki Konseyi, odaklanmak üzere bir küresel amacı seçiyor. Örneğin Kanada’da 8.amaç olan ‘‘İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme’’ seçildi. Etki Konseyi ülkede yaşayan yerli halkların, Kanada Kızılderilileri gibi, refah seviyesini yükseltmeye odaklanacak. Avustralya’da ise seçilen 11. amaç oldu: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar. Evsizler ile ilgili çalışılmaya başlandı.

Biz de Türkiye’nin önde gelen sorunlarını Etki Konseyi’nde konuşacağız ve bir küresel amacı belirleyeceğiz. Konuşmakla kalmayacak ve birlikte harekete geçeceğiz. Yol haritamız:

1- Milyonlarca çalışanı pro-bono, yetkinlik bazlı ve direk çalışan gönüllülüğü programlarıyla harekete geçirmek.
2- Bir araya gelerek, güçleri birleştirmek ve tek bir lokal soruna odaklanmak.
3- Etkiyi ölçümlemek

Başarının kaynağı çeşitlilik

Eğer siz de gönüllülüğün gücüne, insana, işbirliğine, kolektif harekete, küresel amaçların kapsadığı yeni olasılıklara inanıyorsanız; kurumunuzun Türkiye Etki Konseyi’ne katılımından memnun oluruz. Birlikte daha fazlasını başarabiliriz. Deneyimlerimizi paylaşabilir, birbirimizden öğrenebilir, büyüyebilir, en önemlisi Türkiye’de insanların hayatını etkileyen önemli bir soruna, birlikte çözüm üretebiliriz. Etki Konseyi’ne katılmanın değerini hissedecek ve faydalarını göreceksiniz.

    • Amaç: Küresel amaçlar ve IMPACT2030 şemsiyesi altında, çalışanlarınız gönüllülük eforlarının  büyük resme ve dünyaya katkısını görecek ve dünya çapında anlamlı bir harekete katılmış olacaklar.
    • Çeşitlilik: Farklı şirket ve paydaşların bir araya gelmesi, yeni perspektifler ve network kazanmanıza yardımcı olacak. Farklılıklar kapsayıcılığı ve empatiyi geliştirecek. Bunlar günümüz liderlerinde aranan önemli nitelikler.
    • Büyüme: Konsey buluşmalarımızda paylaşabilir ve yeni bilgiler kazanabilirsiniz. Global olarak kurumsal gönüllülükteki en iyi uygulamalarla benchmark yapabilir, gerçekten ihtiyaç duyulan konuları öğrenerek, etki alanı dar  işlere gönüllü zamanınızı ve enerjinizi harcamak yerine, gerçekten ihtiyaç duyulan konuları öğrenebilirsiniz.
    • Etki: Aktif olarak sorunların çözümüne katılmak, inovasyon yapma ve yön göstermek fark yaratacaktır. Ayrıca etkinizi diğer kurumlarla işbirliği ile büyütebilirsiniz. Kapasite haritalama ve etki ölçümlemesi çalışmalarının bir parçası olabilir, etkinizi gösterebilirsiniz.

Türkiye Etki Konseyi’ne kurumunuzun katılmasını isterseniz, turkeycouncil@impact2030.com adresine mailinizi bekliyoruz.

Arzu Pınar Demirel
IMPACT2030 Bölgesel Sesi
Headline Diversity Kurucusu

Yorum yap