ÇALIŞAN KAYNAK GRUPLARI

Çalışan Kaynak Grupları aynı cinsiyeti, hayat tarzını veya kökeni vb. paylaşan çalışanları bir araya getirir.
Gelişim olanakları sunar, odak konularıyla ilgili toplumsal fayda sağlayan programlar yürütürler. Gönüllülük esasına dayalı oluşumlardır, ancak kapsayıcılığı geliştirmek açısından etkili olabilirler. Çalışan Kaynak Gruplarının verimliliği ve sürdürülebilirliği için Kolaylaştırıcılık hizmeti sunuyoruz.

Teklif Al

Hizmetlerimiz

Çalışan Gönüllülüğü

Fasilitasyon

Atölye ve Konuşmalar