ÇALIŞAN KAYNAK GRUPLARI

Çalışan Kaynak Grupları

Çalışan Kaynak Grupları aynı cinsiyeti, hayat tarzını veya kökeni vb. paylaşan çalışanları bir araya getirir.
Gelişim olanakları sunar, odak konularıyla ilgili toplumsal fayda sağlayan programlar yürütürler. Şirkette kapsayıcı bir kültür gelişimini desteklerler. Gönüllülük esasına dayalı oluşumlardır. Çalışan Kaynak Grupları'nın verimliliği ve devamlılığı için fasilitasyon (kolaylaştırıcılık) yapıyor, sosyal fayda-kapsayıcılık odaklı programlar tasarlıyoruz.

Teklif Al

Hizmetlerimiz

Çalışan Gönüllülüğü

Fasilitasyon

Atölye ve Konuşmalar