ÇEŞİTLİLİK VE KAPSAYICILIK ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE'DEKİ TEK ÇEŞİTLİLİK YÖNETİMİ DANIŞMANLIĞI HEADLINE'DAN

Kurum İçi Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Araştırması

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Araştırması’yla, şirketinizdeki mevcut durumun fotoğrafını çekiyoruz. Şirket içindeki farklı grupların (kadın-erkek,  genç-yaşlı, engelli-engelsiz, eski-yeni vb.) şirkette yan yana çalışma deneyimlerine odaklanıyor, bu konuda işleyen ve işlemeyen yanları ortaya çıkarıyoruz. Araştırmanın sonuçlarını temel alarak, iyileştirmeye ihtiyaç duyulan noktaların tespit edilmesine ve buna göre adımlarının geliştirilmesine destek veriyoruz.

Araştırmada karma bir metodoloji kullanıyoruz. Demografik verileri değerlendiriyor, dökümanları tarıyor, anket gerçekleştiriyor ve odak grup görüşmeleriyle derine iniyoruz. Odak gruplara katılan çalışanların, seslerini duyurma ve önerilerini paylaşma fırsatı bulmaları, çeşitlilik ve kapsayıcılık çalışmalarına dahil olarak, konuyu içselleştirmelerini de kolaylaştırıyor.