ÇEŞİTLİLİK YÖNETİMİ NEDİR?

ÇEŞİTLİLİK VE KAPSAYICILIĞIN MERKEZİ TÜRKİYE

Uluslararası şirketlerde CEO’ya birebir bağlı Çeşitlilik ve Kapsayıcılıktan Sorumlu Başkanlar atanıyor. Çeşitlilik ve kapsayıcılıkla ilgili özel bölümler kuruluyor. Kimsenin, kabul görmek için kimliğini gizlemek zorunda kaldığı bir iş yerine kendini adamayacağını biliyorlar. Araştırmalar da çeşitlilik ve kapsayıcılığı sağlayan şirketlerin performansının daha yüksek olduğunu gösteriyor. 

Ülkemizde ise bu alan henüz yeni başlıyor. Cinsiyet eşitliğini sağlamak ve kadınları güçlendirmekle başlayan çalışmaların, tüm farklılıkları kapsayacak şekilde evrileceğini  düşünüyoruz. Türkiye etnik ve kültürel zenginliğiyle, doğuyla batının buluşma noktası oluşuyla, çeşitlilik ve kapsayıcılıkta, dünyaya örnek çalışmaların çıkacağı bir merkez olabilir.

Çeşitlilik

Bireysel  ve örgütsel özellikleri, değerleri, inançları, deneyimleri, geçmişleri, tercihleri ​​ve davranışları içeren farklılıkların ve benzerliklerin ortak karışımıdır.

Kapsayıcılık

Tüm bireylerin adil  ve saygılı davranıldığı, fırsatlara  ve kaynaklara eşit erişime sahip olduğu ve kuruluşun başarısına katkıda bulunabilecekleri çalışma  ortamının gerçekleştirilmesidir.

Çeşitlilik Yönetimi

SHRM’ye (Society of Human Resources Management) göre; çeşitliliğin artırılması ve tüm çalışanların potansiyelini en üst seviyeye çıkartan katılımın sağlanması için kapsamlı bir organizasyonel  ve yönetimsel süreçtir.