ÇEŞİTLİLİK YÖNETİMİ NEDİR?

İŞİMİZ ÇEŞİTLİLİK YÖNETİMİ

Uluslararası şirketlerde CEO’ya birebir bağlı Çeşitlilik Yönetimi’nden Sorumlu Başkanlar atanıyor. Çeşitlilik ve kapsayıcılıkla ilgili özel bölümler kuruluyor. Kimsenin, kabul görmediğini düşündüğü bir iş yerine kendini adamayacağını biliyorlar. Araştırmalar da çeşitlilik ve kapsayıcılığı sağlayan şirketlerin performansının daha yüksek olduğunu gösteriyor. Örneğin McKinsey Araştırmasına göre yöneticileri arasında çeşitliliği sağlayan şirketlerin performansı %36 daha yüksek.

Ülkemizde ise Çeşitlilik Yönetimi henüz yeni ancak hızla gelişmeye açık bir alan.  Türkiye’nin etnik ve kültürel zenginliğiyle, doğuyla batının buluşma noktası oluşuyla, çeşitlilik yönetiminde dünyaya örnek çalışmaların çıkacağı bir merkez olabileceğini düşünüyoruz.

Çeşitlilik

Bireysel  ve örgütsel özellikleri, değerleri, inançları, deneyimleri, geçmişleri, tercihleri ​​ve davranışları içeren farklılıkların ve benzerliklerin ortak karışımıdır.

Kapsayıcılık

Tüm bireylerin adil  ve saygılı davranıldığı, fırsatlara  ve kaynaklara eşit erişime sahip olduğu ve kuruluşun başarısına katkıda bulunabilecekleri çalışma  ortamının gerçekleştirilmesidir.

Çeşitlilik Yönetimi

SHRM’ye (Society of Human Resources Management) göre; çeşitliliğin artırılması ve tüm çalışanların potansiyelini en üst seviyeye çıkartan katılımın sağlanması için kapsamlı bir organizasyonel  ve yönetimsel süreçtir.