ÇEŞİTLİLİK YÖNETİMİ

Çeşitlilik

Bireysel  ve örgütsel özellikleri, değerleri, inançları, deneyimleri, geçmişleri, tercihleri ​​ve davranışları içeren farklılıkların ve benzerliklerin ortak karışımıdır.

Kapsayıcılık

Tüm bireylerin adil  ve saygılı davranıldığı, fırsatlara  ve kaynaklara eşit erişime sahip olduğu ve kuruluşun başarısına katkıda bulunabilecekleri çalışma  ortamının gerçekleştirilmesidir.

Çeşitlilik Yönetimi

SHRM’ye (Society of Human Resources Management) göre; çeşitliliğin artırılması ve tüm çalışanların potansiyelini en üst seviyeye çıkartan katılımın sağlanması için kapsamlı bir organizasyonel  ve yönetimsel süreçtir.