ÇEŞİTLİLİK YÖNETİMİ

Programın Ana Hatları

  • Çeşitlilik, kapsayıcılık ve çeşitlilik yönetimi
  • Çeşitlilik yönetiminin kurumlar için önemi
  • Önyargıların gölgesi
  • Toplumsal cinsiyet lensi
  • Tüm farklılıklar: Dezavantajdan zenginliğe
  • İş yerinde eşitlik için İnsan Kaynakları politikaları
  • Dünyadan ve Türkiye’den örnek uygulamalar

Kazanımlar

   • Çeşitlilik ve kapsayıcılık çalışmalarınızı profesyonel olarak yönetebilmek için bilgi edinir, dünyadan ve Türkiye’den iyi uygulama örneklerini öğrenirsiniz.
   • Cinsiyet, yaş, fiziksel durum gibi farklılıklarla ilgili önyargılar, kurum içindeki bariyerler, gelişime açık alanlarla ilgili farkındalık geliştirirsiniz.
   • Çeşitlilik, kapsayıcılık, çeşitlilik yönetimi gibi önümüzdeki dönemde sıklıkla duymaya başlayacağınız kavramları öğrenir, başarılı bir çeşitlilik yönetimi programının şirketlere, çalışanlara ve topluma etkisini anlarsınız.

İnsan Kaynakları, Kurumsal İletişim, çeşitlilik & kapsayıcılık çalışmalarından sorumlu profesyonellere özel eğitim

Teklif Al