TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ

Cinsiyet Lensi

Amacımız kadınların erkeklerle eşit fırsatlara sahip olmaları, karar alma süreçlerine dahil olmaları ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri. İş yerlerinizi ve süreçlerinizi cinsiyet lensine göre yapılandırmanıza ve çalışanların eşitlikle ilgili farkındalığının artmasına destek veriyoruz.

Teklif Al

Hizmetlerimiz

İK Eşitlik Politikaları

Eğitim ve Konuşmalar

Kadın Mentorluk Programları

Eşitlik İçin Etki Programları