CİNSİYET LENSİ

Amacımız kadınların erkeklerle eşit fırsatlara sahip olmaları, karar alma süreçlerine dahil olmaları ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri. Çalışmalarınızı cinsiyet lensinden gözden geçirmenize, kadın dostu bir şirket olarak yapılanmanıza ve çalışanların eşitlikle ilgili farkındalığının yükselmesine destek veriyoruz.

Türkiye'de Tek

2013 yılında kurulan Headline Diversity, Türkiye'de sadece Çeşitlilik ve Kapsayıcılığa odaklanan ilk ve tek danışmanlık şirketidir.
Toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili farkındalık geliştiren atölyelerimiz ve kadınları güçlendiren programlarımızla ilgili görüşelim.

İletişim