CİNSİYET LENSİ

Programın Ana Hatları

  • Toplumsal cinsiyet eşitliğini anlamak
  • Farklılıklar fiziksel mi, toplumsal mı?
  • Önyargıların iş dünyasına yansıması
  • Cam tavan kırılıyor
  • Kapsayıcı iş ortamı
  • Cinsiyet lensi

Kazanımlar

  • Cinsiyetlerle ilgili önyargıların farkına varır, davranışlarınıza ve iş ortamınıza yansımaması için harekete geçersiniz.
  • Bayan yerine kadın demenin ötesinde kapsayıcı bir dil geliştirmeye; güçten düşürücü, şiddet ve aşağılama içeren söz kalıplarına, cinsiyetçi yaklaşımlara dikkat etmeye başlarsınız.
  • İş dünyasında fırsat eşitliğinin öncülerinden olmak için, cinsiyet eşitliği bakış açısı geliştirirsiniz.

Günlük konuşmalarımızdan, iş dünyasındaki politikalara cinsiyet eşitliği açısından farkındalık kazanacaksınız.

Teklif Al