Renklerin Ritmi

Programın Ana Hatları

 • Çeşitlilik ve Kapsayıcılık
 • Önyargıların gölgesi
 • Nöroplastisite ile değişim
 • Cinsiyet lensi
 • Tüm farklılıklar: Dezavantajdan zenginliğe
 • Kapsayıcı iletişim

Kazanımlar:

 • Roller, stereotipler ve sosyal koşullanmaların ötesine geçerek, kapsayıcı bir bakış açısı geliştirmeye başlarsınız.
  Ön yargılarınızın olabileceğini ve sizi yanlış karar almaya yönlendirebileceğini anlarsınız.
  Kimseyi dışarıda bırakmayacak, kapsayıcı bir iletişim stili geliştirmeye başlarsınız.
  Köken, cinsiyet, fiziksel durum vb. farklılıkların, özetle çeşitliliğin yönetiminin iş dünyasındaki önemini öğrenirsiniz.
  İnsanların farklılıklarına saygı göstererek, objektif bir duruş sergilemeniz kendileri olmalarına, fikirlerini paylaşmalarına, gelişimlerine katkıda bulunur. Takımların performansını geliştirir ve inovasyona zemin hazırlar.

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Atölyesi ''Renklerin Ritmi'' kapsayıcı bir kültür ve dil geliştirmenizi desteklemek, çalışanların ön yargılara karşı farkındalığını artırmak ve şirketinizde kimsenin ''dışarıda'' bırakılmaması için.

Teklif Al