Çeşitlilik, Kapsayıcılık ve Eşitlik için ilham veren filmler