HAREKETE GEÇ

Gönüllülük ''Biz ve Onlar'' Sendromunu İyileştiriyor

Atölyelerimizle farkındalığı artırırken, ‘‘deneyim’’ ile çalışanları aşina olduğu çevre ve rutinin dışına çıkarıyoruz. Çalışan Kaynak Grupları, pro-bono ve gönüllülük programları insanları bir araya getiriyor ve empatiyi geliştiriyor. Topluma sosyal fayda sağlarken, hem çalışanları hem de kapsayıcı kültürü geliştiriyor.

Teklif Al

Hizmetlerimiz

Çalışan Gönüllülüğü Programları ve Eğitimleri

Fasilitasyon - Kolaylaştırıcılık

Çalışan Kaynak Grupları