Hizmetlerimiz

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık (Ç&K) kazandırıyor. Ç&K'yı gerçekleştiren şirketlerin performansı, McKinsey'in raporuna göre %36 daha yüksek. İnsanların kimliklerinden dolayı kendilerini gizlemek zorunda hissetmemeleri, psikolojik güven ortamı fikirlerin çekinmeden paylaşılabilmesine olanak tanıyor. Bu inovasyona zemin oluşturuyor; yenilikçiliği, aidiyeti ve kapsayıcılığı geliştiriyor. Biz, farklılıkların zenginlik katması ve potansiyelinizi gerçekleştirmeniz için varız.

01.

Anla

İş gücünüzde Çeşitlilik, Kapsayıcılık ve Eşitliğin durumunu gösteren, nicel ve nitel çevrimiçi ölçüm araçlarımızla mevcut durumunuzu ortaya koyuyor ve gelişim alanlarını belirliyoruz.

  • Diversity Meter
  • Equality Meter

02.

Tasarla

Kapsayıcı bir kültür inşaa etmenize, strateji ve program tasarımıyla destek veriyoruz.

  • Çeşitlilik Yönetimi Stratejisi
  • İnsan Kaynakları Eşitlik Politikaları
  • Eşit Fırsat İşvereni
  • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Programları

 

03.

Büyü

Headline Akademi’de verdiğimiz eğitimlerle kapsayıcılığı, iletişimi ve işbirliğini geliştiriyoruz. Eğitimlerimiz:

  • Çeşitlilik ve Kapsayıcılık
  • Bilinçsiz Önyargılar
  • Kapsayıcı Liderlik
  • Kapsayıcı İletişim
  • Cinsiyet Lensi

04.

Harekete Geç

Gönüllülük empati ve kapsayıcılığı geliştiriyor. Çalışan gönüllülüğü ve kaynak gruplarıyla, bilginin deneyimle buluşmasını ve içselleşmesini,  pozitif bir sosyal etki bırakmanızı sağlıyoruz.

  • Çalışan Gönüllülüğü Programları ve Eğitimleri
  • Çalışan Kaynak Grupları için Kolaylaştırıcılık

TÜRKİYE'DE TEK

Headline Diversity, Türkiye'de sadece Çeşitlilik ve Kapsayıcılığa odaklanan ilk ve tek danışmanlık şirketidir. Dünyanın gündemindeki bu konu hakkında sizin için yapabileceklerimizle ilgili görüşelim.

İletişim