TÜRKİYE'DE KADIN

Ülkemizde toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının yeriyle ilgili verileri infografiklerde derledik. Kadına yönelik şiddet, Korona'nın kadınlara etkisi ve Türkiye'de kadının yeri başlıklı 3 infografik aşağıda.

KADINA YÖNELİK ŞİDDET

Kaynaklar:

Dünyada durum: Dünya Sağlık Örgütü WHO, Kadına yönelik şiddet

Birleşmiş Milletler Kadın Fonu UNFPA, Duyulmayan sesler.
Birleşmiş Milletler Kadın Birimi, Kadına yönelik şiddeti durdurmak

2020’de Türkiye: Kadın Cinayelerini Durduracağız Platformu Verileri

Gölge salgın: Birleşmiş Milletler Kadın Birimi, Gölge Salgın: Kadın ve Kızlara Karşı COVID-19 süresindeki şiddet

COVID-19 ve kadınlarla kız çocuklarına karşı şiddeti durdurmak

Kadına yönelik şiddetin ekonomik zararı: Birleşmiş Milletler Kadın Birimi, Kadına yönelik şiddetin ekonomik maliyeti

KORONA’NIN KADINLARA ETKİSİ

Kaynaklar:

Aile içi şiddet arttı: Birleşmiş Milletler Kadın Birimi, Gölge Salgın: Kadın ve Kızlara Karşı COVID-19 süresindeki şiddet.

Ev ve bakım işleri çoğaldı: Birleşmiş Milletler Türkiye, KOVİD-19 kadın ve erkekleri sosyal ve ekonomik olarak farklı etkiliyor!
Kadın, Barış ve Güvenlik İçin Georgetown Enstitüsü Webinarı: COVID-19, Büyüyen İnsanlık Krizine Cinsiyet Perspektifi, Nisan 2020.

İşini kaybetme ve fakirleşme riski yükseldi: Birleşmiş Milletler, COVID-19’un Kadınlara Etkisi, Nisan 2020.
Birleşmiş Milletler Türkiye, KOVİD-19 kadın ve erkekleri sosyal ve ekonomik olarak farklı etkiliyor!

TÜRKİYE’DE KADIN

Kaynaklar:

Aile İçi Şiddet: 2019 yılında 474 kadın öldürüldü. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 2019 Raporu

Aile içi şiddet gören kadın oranı yüzde 40. Eşit Adımlar.

İş Dünyası: Kadınların istihdama katılımı yüzde 29.4. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı – Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Türkiye’de Kadın, Şubat 2020. 

Şirketlerde üst ve orta düzey kadın yönetici oranı yüzde 16.7. UN Women Türkiye, 2020.

Cinsiyete dayalı ücret farkı toplamda yüzde 7.7. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK, 2018.

Eğitim: Okuma yazma bilmeyen kadın sayısı 1 milyon 872 bin 537. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı – Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Türkiye’de Kadın, Şubat 2020. 

Dünyadaki yeri: Türkiye, cinsiyet eşitliğinde, 150 ülke arasında 130.sırada. Dünya Ekonomi Forumu – WEF, 2020 Global Gender Gap Report

Gençler: Türkiye’de eğitim görmeyen ve iş gücüne dahil olmayan 15 – 24 yaş arası kadınların oranı %33,6. TÜİK, Toplumsal Cinsiyet İstatistikleri, 2019.

 18 yaş altı evlilik oranı %17.9. TÜİK, Aile Yapısı Araştırması, 2016.

Evlilik yaşı 11’e düştü. Son 5 yılda 84.462 kız çocuğu doğum yaptı. TÜİK, İstatistiklerle Çocuk verilerine göre haber, 2019.