İnfografikler

Bu sayfada Türkiye'de kadının durumunu gösteren dört infografik yer almaktadır.

Kaynaklar:

Cinsiyete Dayalı Ücret Farkı

Cinsiyete Dayalı Ücret Farkının Ölçümü, Türkiye Uygulaması, ILO ve TÜİK.

Oralama Çalışma Süresi

Kaynaklar:

Aile İçi Şiddet

2020 yılında 471 kadın öldürüldü. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 2020 Raporu

Türkiye’de hayatı boyunca en az bir şiddet türüyle karşı karşıya kalan kadın %40. UNFPA, İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı.

Aile İçi Şiddet

2020 yılında 471 kadın öldürüldü. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 2020 Raporu

Türkiye’de hayatı boyunca en az bir şiddet türüyle karşı karşıya kalan kadın %40. UNFPA, İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı.

İş Dünyası

İş Dünyası: Kadınların iş gücüne katılımı %34.4. TÜİK: Türkiye’de Kadın, Şubat 2020. 

Şirketlerde üst ve orta düzey kadın yönetici oranı yüzde 16.7. UN Women Türkiye, 2020.

Cinsiyete dayalı ücret farkı %16. İLO, Cinsiyete Dayalı Ücret Farkının Ölçümlenmesi.

Gençler ve Kız Çocukları

Türkiye’de eğitim görmeyen ve iş gücüne dahil olmayan 15 – 24 yaş arası kadınların oranı %33,6. TÜİK, Toplumsal Cinsiyet İstatistikleri, 2019.

18-45 yaş arasındaki her 5 kadından 1’i çocuk yaşta evlendi.  Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu – UNFPA, Çocuk Yaşta Evliliklerin Son 25 Yılı.

Çocuk yaşta evlilik veritabanı.

Evlilik yaşı 11’e düştü. Son 5 yılda 84.462 kız çocuğu doğum yaptı. TÜİK, İstatistiklerle Çocuk verilerine göre haber, 2019.

Türkiye'nin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğindeki Sırası

Türkiye, cinsiyet eşitliğinde, 156 ülke arasında 133.sırada. Dünya Ekonomi Forumu – WEF, 2021 Global Gender Gap Report

KADINA YÖNELİK ŞİDDET

Kaynaklar:

Dünyada durum: Dünya Sağlık Örgütü WHO, Kadına yönelik şiddet

Birleşmiş Milletler Kadın Fonu UNFPA, Duyulmayan sesler.
Birleşmiş Milletler Kadın Birimi, Kadına yönelik şiddeti durdurmak

2020’de Türkiye: Kadın Cinayelerini Durduracağız Platformu Verileri

Gölge salgın: Birleşmiş Milletler Kadın Birimi, Gölge Salgın: Kadın ve Kızlara Karşı COVID-19 süresindeki şiddet

COVID-19 ve kadınlarla kız çocuklarına karşı şiddeti durdurmak

Kadına yönelik şiddetin ekonomik zararı: Birleşmiş Milletler Kadın Birimi, Kadına yönelik şiddetin ekonomik maliyeti

KORONA’NIN KADINLARA ETKİSİ

Kaynaklar:

Aile içi şiddet arttı: Birleşmiş Milletler Kadın Birimi, Gölge Salgın: Kadın ve Kızlara Karşı COVID-19 süresindeki şiddet.

Ev ve bakım işleri çoğaldı: Birleşmiş Milletler Türkiye, KOVİD-19 kadın ve erkekleri sosyal ve ekonomik olarak farklı etkiliyor!
Kadın, Barış ve Güvenlik İçin Georgetown Enstitüsü Webinarı: COVID-19, Büyüyen İnsanlık Krizine Cinsiyet Perspektifi, Nisan 2020.

İşini kaybetme ve fakirleşme riski yükseldi: Birleşmiş Milletler, COVID-19’un Kadınlara Etkisi, Nisan 2020.
Birleşmiş Milletler Türkiye, KOVİD-19 kadın ve erkekleri sosyal ve ekonomik olarak farklı etkiliyor!