İnfografikler

Türkiye'de kadının durumu


Kaynaklar:

Aile İçi Şiddet

2020 yılında 471 kadın öldürüldü. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 2020 Raporu

Türkiye’de hayatı boyunca en az bir şiddet türüyle karşı karşıya kalan kadın %40. UNFPA, İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı.

İş Dünyası

İş Dünyası: Kadınların iş gücüne katılımı %34.4. TÜİK: Türkiye’de Kadın, Şubat 2020. 

Şirketlerde üst ve orta düzey kadın yönetici oranı yüzde 16.7. UN Women Türkiye, 2020.

Cinsiyete dayalı ücret farkı %15.6.İLO, Cinsiyete Dayalı Ücret Farkının Ölçümlenmesi.

Türkiye'nin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğindeki Sırası

Türkiye, cinsiyet eşitliğinde, 153 ülke arasında 130.sırada. Dünya Ekonomi Forumu – WEF, 2020 Global Gender Gap Report

Gençler ve Kız Çocukları

Türkiye’de eğitim görmeyen ve iş gücüne dahil olmayan 15 – 24 yaş arası kadınların oranı %33,6. TÜİK, Toplumsal Cinsiyet İstatistikleri, 2019.

18-45 yaş arasındaki her 5 kadından 1’i çocuk yaşta evlendi.  Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu – UNFPA, Çocuk Yaşta Evliliklerin Son 25 Yılı.

Çocuk yaşta evlilik veritabanı.

Evlilik yaşı 11’e düştü. Son 5 yılda 84.462 kız çocuğu doğum yaptı. TÜİK, İstatistiklerle Çocuk verilerine göre haber, 2019.

KADINA YÖNELİK ŞİDDET

Kaynaklar:

Dünyada durum: Dünya Sağlık Örgütü WHO, Kadına yönelik şiddet

Birleşmiş Milletler Kadın Fonu UNFPA, Duyulmayan sesler.
Birleşmiş Milletler Kadın Birimi, Kadına yönelik şiddeti durdurmak

2020’de Türkiye: Kadın Cinayelerini Durduracağız Platformu Verileri

Gölge salgın: Birleşmiş Milletler Kadın Birimi, Gölge Salgın: Kadın ve Kızlara Karşı COVID-19 süresindeki şiddet

COVID-19 ve kadınlarla kız çocuklarına karşı şiddeti durdurmak

Kadına yönelik şiddetin ekonomik zararı: Birleşmiş Milletler Kadın Birimi, Kadına yönelik şiddetin ekonomik maliyeti

KORONA’NIN KADINLARA ETKİSİ

Kaynaklar:

Aile içi şiddet arttı: Birleşmiş Milletler Kadın Birimi, Gölge Salgın: Kadın ve Kızlara Karşı COVID-19 süresindeki şiddet.

Ev ve bakım işleri çoğaldı: Birleşmiş Milletler Türkiye, KOVİD-19 kadın ve erkekleri sosyal ve ekonomik olarak farklı etkiliyor!
Kadın, Barış ve Güvenlik İçin Georgetown Enstitüsü Webinarı: COVID-19, Büyüyen İnsanlık Krizine Cinsiyet Perspektifi, Nisan 2020.

İşini kaybetme ve fakirleşme riski yükseldi: Birleşmiş Milletler, COVID-19’un Kadınlara Etkisi, Nisan 2020.
Birleşmiş Milletler Türkiye, KOVİD-19 kadın ve erkekleri sosyal ve ekonomik olarak farklı etkiliyor!