KAPSAYICI İLETİŞİM

Programın Ana Hatları

  • ”Bizden” ve ”bizden olmayanlar”
  • Kapsama ve dışarıda bırakma
  • Bilinç dışı önyargılar
  • Sözlerin etkisi
  • Beden dili
  • İletişim bariyerleri
  • İletişim stilleri
  • Kapsayıcı iletişim

Kazanımlar

 • İletişim becerilerinizi geliştirirsiniz.
 • Kapsayıcı iletişim ile insanların güvenini ve desteğini kazanmanız, onlarla bağ kurmanız kurmanız kolaylaşır.
 • İnsanları güçlendiren, içlerindeki en iyiyi çıkaran, konuşmaya cesaretlendiren bir iletişim stili kazanırsınız. Bu durum performansı ve yenilikçiliği yükseltir.
 • Bilinç dışı önyargılara karşı farkındalık geliştirirsiniz.
 • Yeteneklerin, farklılıklarından dolayı dışarıda bırakılmasının önüne geçer, kapsayıcı bir iletişim ortamı sağlarsınız. Bu durum çalışan sirkülasyonunu ve bağlılığını etkiler.

Pozitif değişim diyalogla başlar. İnsanları kabul edilmiş ve değerli hissettirmek, görüşlerini paylaşmaya cesaretlendirmek ve diyalog için kapsayıcı iletişim.

Teklif Al