Makaleler

Kurucumuz Arzu Pınar Demirel'in kaleminden


STEM'de kadın

STEM (bilim, teknoloji, mühendislik, matematik) alanında kadınlar için fırsat eşitliğinden bahsedemeyiz. Kadınların bu işlere yeteneği olup olmadığı tartışılıyor, önleri kesiliyor. Neyse ki artık her meslekte çok başarılı olmuş kadınlar, kadın işi - erkek işi ayrımını çürütüyorlar.

Devamı

İş yerinde kendin olabilme özgürlüğü

''En başarılı şirketlerin kadroları, hem işte hem de evde aynı karakteri sergileyebilen, gerçek kimliklerini ortaya koyabilen kişilerden oluşur. Çalışanlar iş yerinde kendilerini başka türlü gösterip gizleyemezler. İnsanların ne kadar kendileri gibi olmalarına izin verirsek o kadar başarılı ve empatik liderler oluruz.''

Melinda Gates

Devamı

Şirketler eşitlik için harekete geçti

McKinsey’in raporuna göre kadınların iş gücüne katılımının artması ile 2025’te küresel ekonomide 12 trilyon dolar seviyesinde bir büyüme gerçekleştirilebilir. Şirketler kadınlara yönelik eşitlik programları yürütebilir ve Çeşitlilik ile Kapsayıcılığa stratejik yaklaşabilirler.

Devamı

Yeni eşit

Korona salgını ile yeni normali konuşmaya başladık. Bu salgının bir dönüm noktası olacağı ve dijitalleşmeyi hızlandıracağı düşünülürken; günümüzün küresel iklim değişikliği, eşitsizliklerin artması gibi zorlu sorunlarına yol açan tutum ve uygulamaların değişmesi de umut ediliyor. Eskisi gibi devam edersek, sorunların bu salgının yol açacağından da büyük olduğu öngörülüyor.

Devamı

Çeşitlilik yolculuğuna çıkarken yana alınacak 5 ders

Dünyada Çeşitlilik ve Kapsayıcılık ”olmazsa olmaz” işlerden birisi artık. Şirketler bu konuya özel bölümler kuruyor ve genellikle Başkanı, üst düzey bir konumda veya CEO’ya birebir bağlı oluyor. Ülkemizde ise yeni başlayan bu alanda, deneyimlerinden faydalanabiliriz.

Devamı

Dünyayı kim kurtaracak?

Amazon, Apple, Boeing gibi 181 dev şirketin CEO’su, yeni iş amaçlarının toplumu geliştirmek olduğunu belirten bir bildiri imzaladılar. Müşteri değeri yaratmaya, işgücünde çeşitliliği sağlamaya ve eşit ücret sunmaya, tedarikçilere etik davranmaya, çevreyi korumaya ve içinde bulundukları toplulukları geliştirmeye odaklanacaklar.

Devamı