RENKLERİN RİTMİ

ÇEŞİTLİLİK
ATÖLYESİ

Programın Ana Hatları

  • Cinsiyet, etnik köken, engellilik, yaş vb. farklılıklarla çeşitlilik
  • Bilinç dışı önyargılarımız
  • Kapsayıcı iletişim
  • İş hayatında çeşitlilik ve kapsayıcılık

Kazanımlar

  • İş dünyasında çeşitlilik ve kapsayıcılığın önemini anlarsınız.
  • Bilinç dışı önyargılarınızla ilgili farkındalık kazanırsınız.
  • Diğerlerinin önyargılarını fark ederek, durumu yönetmeniz kolaylaşır.
  • İletişim stilinizi kimseyi ayrımcılığa uğratmayacak şekilde geliştirirsiniz.