TASARLA

Strateji

İş gücünde çeşitliliği sağlamanız ve kapayıcı bir kültür geliştirmenize, strateji ve program tasarımıyla destek veriyoruz.

Çeşitlilik Yönetimi Stratejisi

Çeşitlilik Yönetimi (ÇY), çeşitliliğin artırılması ve tüm çalışanların potansiyelini en üst seviyeye çıkartan katılımın sağlanması için kapsamlı bir organizasyonel ve yönetimsel süreçtir. ÇY stratejinizi geliştirmenize destek veriyoruz.

İnsan Kaynakları Eşitlik Politikaları

İş gücünüzde çeşitliliği sağlamanız ve kapsayıcı bir kültür geliştirmenizi sağlayacak politikaların geliştirilmesinde analiz ve danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

Eşit Fırsat İşvereni

Eşit Fırsat İşvereni (EFİ) köken, cinsiyet, din, yaş, engellilik, fiziksel durum vb. farklılıklara göre ayrımcılık yapmamayı taahhüt eder. Danışmanlığımız yetenek kazanım ve iş süreçlerinizin fırsat eşitliği ilkesi ve yasalara göre yapılandırmanız için.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Programları

Kadın çalışanlarınızı güçlendiren, yönetimde kadın temsilini artıran, çalışanlarınız ve paydaşlarınızın cinsiyetlere yönelik önyargılarını dönüştüren programlar tasarlıyoruz.

TÜRKİYE'DE TEK

Headline Diversity, Türkiye'de sadece Çeşitlilik ve Kapsayıcılığa odaklanan ilk ve tek danışmanlık şirketidir.
Dünyanın gündemindeki bu konu hakkında sizin için yapabileceklerimizle ilgili görüşelim.

İletişim